สนพ.พิจิตร จัดสัมมนา สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีผู้เข้าสัมมนาจากสถานประกอบกิจการในจังหวัดพิจิตรรวม 20 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล & รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร