ผู้บริหารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พนักงาน ร้านค้า พันธมิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9

นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 11 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ (ที่ 9 จากซ้าย) อธิบดีกรมพลศึกษา นายสายชล จังสมยา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณรัฐการ เห็นสุข (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (กำกับดูแลส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานบริหารสายงานปฎิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมพิธีทำบุญ ณ  ลานสกายวอล์ค ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK