สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานีพัฒนาแรงงานลูกจ้าง แรงงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พัฒนาแรงงานลูกจ้าง แรงงานทั่วไป อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2564 จำนวน 21 คน ฝึกจริง ทำจริง สร้างรายได้จริง

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี