พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพิ่มทักษะให้สถานประกอบกิจการในอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้า

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับพนักงานบริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย โดยมีพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 1- 3 ธันวาคม  2564 ณ บริษัท ไทยเพิ่มพูนโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จำกัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม