เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และกลุ่มพลังงานน้ำพอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ร่วมกับกลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอน้ำพอง ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2564

ในโอกาสนี้ คุณ วรธรรม ตั้งอิทธิพลากร (ที่ 2 จากขวา-แถวหลังสุด) รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 85 ทุน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 150,000 บาทโดยมี นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง (ที่ 4 จากขวา-แถวหลังสุด) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี 2540 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทพลังงานอำเภอน้ำพอง ช่วยกันจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตอำเภอน้ำพอง นับเป็นระยะเวลา 24 ปีถึงปัจจุบัน มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 6,000 ทุน โดยปัจจุบัน ระดับประถมศึกษา ได้รับการสนับสนุนทุนละ 1,500 บาทและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการสนับสนุนทุนละ 2,000 บาท

ในปีนี้ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดสรรทุนและคัดเลือกนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ และ อาจต้องหลุดจากระบบการศึกษา หากไม่ได้รับการสนับสนุน เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนต่อได้ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือระบบ iSEE (Information System for Equitable Education) ที่มีการติดตามข้อมูลของนักเรียนในรายบุคคลจากทั่วประเทศ ทั้งในด้านอัตราการมาเรียน สุขภาพ สถานะทางครอบครัว เพื่อให้โอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าผ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการเขต 4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ทำธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อำเภอภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี โดยได้ดำเนินงานที่แหล่งก๊าซธรรมชาติน้ำพองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และ เริ่มการผลิตจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2533 สัมปทานการผลิตก๊าซธรรมชาตินี้ เป็นการร่วมลงทุนของบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพรเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ในสัดส่วน 80% และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วน 20% โดยมีทีมทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบพลังงานให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงหนือด้วยความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: เอ็กซอนโมบิล