CEIBS ได้อันดับ 2 ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ในการจัดอันดับ EMBA ของ FT

CEIBS ได้รับการยืนยันสถานะการเป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำระดับโลกในสัปดาห์นี้ จากการที่หลักสูตร Global EMBA ของวิทยาลัยได้เป็นอันดับที่ 2 ในการจัดอันดับ EMBA ประจำปี 2021 โดย Financial Times นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่ CEIBS ได้รับอันดับที่ 2 และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันที่หลักสูตรอยู่ในห้าอันดับแรก การเผยแพร่การจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ทำให้หลักสูตร Global EMBA ของ CEIBS ถือเป็นหลักสูตรภายในวิทยาลัยแห่งเดียวอันดับต้นๆของเอเชีย นอกจากนี้หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลาของวิทยาลัยยังได้รับการจัดเป็นอันดับ 7 ในโลกและอันดับ 1 ในเอเชียโดยสื่อด้านธุรกิจแห่งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Wang Hong ประธาน CEIBS กล่าวว่า “ตลอดเวลา 27 ปีที่ผ่านมา CEIBS ยึดมั่นในหลัก ‘ความพิถีพิถัน นวัตกรรม และความเป็นเลิศ’ (Conscientiousness, Innovation and Excellence) ในการเป็นวิทยาลัยธุรกิจชั้นนำในเอเชียและในโลก ผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ตอกย้ำสถานะของวิทยาลัยในการเป็นสถานศึกษาอันดับต้นๆด้านการบริหารจัดการระดับโลก และถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนาของเราในอีก 5 ปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีวิกฤตโรคระบาดระดับโลก เศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพที่ไม่เหมือนที่ไหน เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาของประเทศ CEIBS จะมุ่งเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับยุโรปและโลกต่อไป ตลอดจนเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการบ่มเพาะผู้นำธุรกิจนานาชาติระดับแนวหน้า”

การจัดอันดับของ FT ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการจัดอันดับที่ครอบคลุมและทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยมาจากการสำรวจวิทยาลัยต่าง ๆ และศิษย์เก่าในหลายแง่มุม เช่น ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน คณาจารย์และความหลากหลาย งานวิจัย และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

Dipak Jain ประธาน CEIBS (ยุโรป) กล่าวว่า “การประกาศในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความแข็งแกร่งของคณาจารย์ของเราและหลักสูตร Global EMBA ตลอดจนแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่เราได้รับจากชุมชนนักศึกษาและศิษย์เก่าของเรา ในการนี้ ความสำเร็จของเราในฐานะวิทยาลัยธุรกิจเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเฉลิมฉลองร่วมกันได้ ความสำเร็จและความใจกว้างของนักศึกษาและศิษย์เก่าของเรายังคงเป็นเกียรติภูมิของวิทยาลัยแห่งนี้ ขณะที่เรามุ่งสู่อนาคตต่อจากนี้ เราจะทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมศิษย์เก่าของเรา และทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับ CEIBS ยิ่งขึ้นไป”

ความแข็งแกร่งของหลักสูตร Global EMBA สะท้อนอยู่ในการประเมินรายด้านหลายรายการของการจัดอันดับครั้งนี้ ในแง่ของเงินเดือนปัจจุบัน (Salary today) หลักสูตรอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก แสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่ผู้จบการศึกษาจาก CEIBS ได้รับ ขณะที่อันดับประสบการณ์ระดับโลก (Work experience rank) ของหลักสูตรสูงขึ้น 4 ตำแหน่ง สะท้อนระดับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและไหวพริบด้านการบริหารจัดการระดับสูงที่นักศึกษาจากหลักสูตร Global EMBA นำมายังชั้นเรียน ในขณะเดียวกัน คณาจารย์ระดับโลกของเราได้ช่วยให้ CEIBS มีอันดับสูงขึ้น 8 ตำแหน่งในด้านอันดับวิจัย FT (FT research rank) แสดงถึงอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของพวกเขา

Ding Yuan รองประธานและคณบดี CEIBS กล่าวว่า “ขณะที่โลกหันมาให้ความสนใจกับตลาดจีนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่ของนวัตกรรมและแนวปฏิบัติในการทำธุรกิจรูปแบบใหม่ คณาจารย์ของ CEIBS มีบทบาทเป็นผู้นำในการสร้างและแพร่กระจายความรู้ที่ก้าวหน้าด้วยการทำวิจัยในด้านที่เป็นเอกลักษณ์และการตีพิมพ์เคสธุรกิจที่มุ่งเน้นจีนเป็นหลักกว่า 100 รายการในแต่ละปี เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาของเราได้ทำความเข้าใจสถานะของจีนที่กำลังพัฒนาไปในแวดวงธุรกิจโลกในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการศึกษาโดยตรงว่าขณะนี้กำลังเกิดอะไรขึ้น ขณะนี้ที่จีนยังคงมีส่วนในการกำหนดแนวโน้มของธุรกิจระดับนานาชาติต่อไป บทบาทของเราจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้น”

หลักสูตร Global EMBA มีนักศึกษาจำนวนมากที่มาจากนานาชาติ และมีนักศึกษาหญิงเป็นสัดส่วน 40% (สูงที่สุดในหลักสูตร 30 อันดับแรกของการจัดอันดับโดย FT) นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมผู้บริหารจากหลายบทบาท อุตสาหกรรม และองค์กรเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการขยายโลกทัศน์ของตนเอง ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ หลักสูตรสร้างความท้าทายให้แก่นักศึกษาด้วยการฝึกฝนเชิงประสบการณ์ที่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมเชิงลึก เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของบุคคลและวิชาชีพ

Bala Ramasamy รองคณบดี CEIBS และผู้อำนวยการหลักสูตร Global EMBA กล่าวว่า “ความไม่แน่นอนและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันทำให้ผู้บริหารในทุกอุตสาหกรรมต้องมีความสามารถในการปรับตัวและเปิดรับต่อสิ่งใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน โลกก็ต้องการผู้นำทางธุรกิจที่มีความเห็นอกเห็นใจและมีความรับผิดชอบซึ่งมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาว ไม่เพียงแต่สำหรับองค์กรของตนเอง แต่ยังรวมถึงสังคมในวงกว้างด้วย หลักสูตร Global EMBA พัฒนาผู้นำระดับโลกที่คิดไกลกว่าความต้องการในระยะสั้นขององค์กรอยู่เสมอ และมีสัญชาตญาณในการมุ่งหาทางออกและกลยุทธ์ในระยะยาวที่ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน”

หลักสูตร Global EMBA ได้รับคะแนนความพึงพอใจโดยรวม (Overall satisfaction) 9.3 คะแนน (เต็ม 10 คะแนน) ในการจัดอับดับของ FT ในปีนี้ ตอกย้ำพันธกิจของ CEIBS ในการมอบประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม มีความหมาย มีค่า และเป็นที่พอใจที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่นักศึกษาทุกคน

วิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร Global EMBA รุ่นใหม่ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ด้วยผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเกือบ 100 คนในขณะนี้ การศึกษาในรุ่นนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและประสบการณ์ระดับมืออาชีพ ตลอดจนมีความหลากหลายที่สุดรุ่นหนึ่งของหลักสูตรนี้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

เกี่ยวกับ CEIBS

China Europe International Business School (CEIBS) ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลจีนกับสหภาพยุโรป (EU) ในปี 2537 โดยมีมหาวิทยาลัย Shanghai Jiao Tong University และ EFMD เป็นพันธมิตรผู้ร่วมบริหาร วิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขตในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิ้น อักกราในกานา และซูริกในสวิตเซอร์แลนด์

CEIBS เป็นวิทยาลัยธุรกิจแห่งเดียวในจีนที่เกิดจากความร่วมมือในระดับรัฐบาล และมุ่งให้การศึกษาแก่ผู้นำที่มีความรับผิดชอบและมีความเชี่ยวชาญในแง่ของความ ‘ลุ่มลึกเรื่องจีน กว้างขวางระดับโลก’ (China Depth, Global Breadth) สอดรับกับคติพจน์ของวิทยาลัยที่ว่า ‘ความพิถีพิถัน นวัตกรรม และความเป็นเลิศ’ (Conscientiousness, Innovation and Excellence) วิทยาลัยแห่งนี้มีหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจด้านการเงิน (Finance MBA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (EMBA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารระดับโลก (Global EMBA), ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหารด้านธุรกิจการบริการ (Hospitality EMBA), ปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (DBA) (สวิตเซอร์แลนด์) และการศึกษาด้านการบริหาร (Executive Education)

คณาจารย์ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกทำงานเต็มเวลากว่า 80 ท่านจากราว 10 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกมีประสบการณ์มากมายในด้านการสอน การวิจัย และการทำธุรกิจ จนถึงปัจจุบัน CEIBS มีศิษย์เก่ากว่า 26,000 คนจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และได้ให้การศึกษาในหลักสูตรการบริหารจัดการที่หลากหลายแก่ผู้บริหารกว่า 200,000 คน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ceibs.edu/

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1662496/image_1.jpg

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์