นายกฯ ลงพื้นที่เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.มะม่วงสองต้น จ.นครศรีธรรมราช

เร็วๆ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ให้แก่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.มะม่วงสองต้น จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และคณะผู้บริหาร เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบ “ถุงน้ำใจ” จาก ดีอีเอส , NT และ ไปรษณีย์ไทย ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมทั้ง เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานที่สำคัญ อาทิ เน็ตประชารัฐกับบริการดิจิทัล เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลฯ เตรียมที่จะเปิดศูนย์ดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในการเข้าถึงเเละเรียนรู้ระบบออนไลน์ ทั้งในเรื่องการส่งเสริมอาชีพ ค้าขาย การพัฒนาการเกษตร รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเเละเยาวชน ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.มะม่วงสองต้น จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำสินค้าในชุมชนไปขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์แบบครบวงจร ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าจากชุมชน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำประชาชนในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

 

ที่มา: บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)