บรรเทาสารพันปัญหา “ทุกข์ใจ” จากโควิด โทร-ออนไลน์หา “I care U” มบส.รับฟังพร้อมเคียงข้าง

ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) และ เลขาธิการสมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสก่อโรคโควิด 19 แพร่ระบาดระลอก 3 ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดเหตุวิกฤตหลายด้าน ทั้งด้านการเรียน การงาน ครอบครัว และเศรษฐกิจ รวมถึงมิติสุขภาพ เป็นที่มาของความเครียดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทาง สาขาจิตวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มบส. จึงได้พัฒนาระบบการปรึกษาด้วยหลักจิตวิทยา (Consulting Service) โดยเป็นลักษณะ LINE Official Account ในชื่อ “I care U” ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโทของสาขาฯ ซึ่งได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นกว่า 21 คน และอาจาย์ประจำภาควิชาอีก 3 ท่าน ได้แก่  ผศ.ดร.ชลพร กองคำ และ ผศ.ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ รวมถึงตัวเอง ที่จะผลัดเปลี่ยนพร้อมรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา และส่งต่อเคสที่ต้องได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานเชี่ยวชาญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน ระหว่างเวลา 13.00-21.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ ซึ่งระบบ I care U นี้ พัฒนามาจากระบบการให้คำปรึกษาด้วยหลักจิตวิทยาที่มีอยู่เดิมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ของทางสาขาฯ โดยผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ใจจากสถานการณ์โควิด 19 หรือปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่ไม่สามารถหาที่ระบาย หรือไม่มีใครรับฟัง สามารถสแกน QR Code หรือแอด LINE ID : I care U เพื่อเข้ารับบริการได้ทันที หรือนัดหมายวัน และเวลาที่สะดวก ในการรับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประธานสาขาจิตวิทยาการปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ มบส. กล่าวว่า “สำหรับโครงการ I care U ได้วางแผนไว้ว่าจะเปิดให้บริการในระยะยาว แม้สถานการณ์โควิดจะบรรเทาแล้วในอนาคต เพราะปัญหาด้านสุขภาพจิตในเด็ก และเยาวชน กลายเป็นประเด็นที่น่าจับตา เนื่องจากที่ผ่านมาในภาวะปกติพบว่านักเรียน นักศึกษา มีความเครียด และเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าจากการเรียน และปัญหาทั่วไปอย่างปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก แต่ไม่มีใครรับฟังจำนวนมาก ยิ่งมาเจอกับสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด ความเครียด และภาวะเสี่ยงซึมเศร้าก็ยิ่งทวีคูณ รวมถึงในประชาชนทั่วไป ซึ่งหลังจากเปิด ให้บริการเกือบ 1 เดือน มีเคสโทรมาปรึกษา ประมาณเกือบ 30 ราย เราดีใจที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาช่วยบำบัดรักษา ผ่อนคลายความทุกข์ในใจนั้น ในกรณีเคส ที่เป็นหนักก็ประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานเชี่ยวชาญ ขณะเดียวกันนักศึกษาปริญญาโทของทาง สาขาฯ ก็จะได้รับประสบการณ์ตรงจากการ ให้บริการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในการทำงานหรือเรียนต่อ และแม้ว่านักศึกษารุ่นนี้จบไป ก็จะมีนักศึกษารุ่นใหม่เข้ามาแทนที่ ให้บริการสืบต่อไปในทุกปี และการให้บริการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ I care U ยังเป็นไปตามปณิธาน ความรู้สู่สังคม ของทางมหาวิทยาลัย อีกด้วย”

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้เป็นเรื่องดี และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่ต้องให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมทั้งสอดคล้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19 ที่เข้าไปช่วยเหลือปัญหาโควิด 19 ในทุกมิติ ครอบคลุมถึงนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และพื้นที่ชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัย

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด