มบส.สละพื้นที่ ร่วมทีมแพทย์ สธ.-รพ.เลิดสิน-กทม. เปิดศูนย์พักคอยผู้ป่วยเสี่ยงโควิด ย้ำปลอดภัยได้มาตรฐาน

มบส.ห่วงใยสถานการณ์ไวรัสก่อโรคโควิด 19 ระบาดหนัก จับมือ แพทย์ สธ. รพ.เลิดสิน และ กทม. แบ่งพื้นที่มหาวิทยาลัยจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยฯ” ให้ผู้เสี่ยงติดเชื้อ ระดับสีเขียวเข้าสังเกตอาการจำนวน 94 เตียง ย้ำดำเนินการตามหลักการแพทย์ในการควบคุมโรค และสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด พร้อมบริการตรวจโควิด 19 เชิงรุกในเขตกรุงธนเหนือ 26 ก.ค. – 1 ส.ค. นี้

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.)  กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาด ของไวรัสก่อโรคโควิด 19 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงอย่างมาก ขณะเดียวกันประชาชนที่เข้าข่ายเสี่ยงติด เชื้อไวรัสไม่มีสถานที่สำหรับกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ทาง มบส. จึงมีมติจัดตั้ง “ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อ” ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ร่วมกับทีมแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลเลิดสิน สาธารณสุข 26 สำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร ที่แต่ละวันจะจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลความเป็นอยู่ของผู้ป่วยในจุดพักคอย รวมไปถึงการป้องกันควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโรค การรักษาสุขอนามัย และการบริการด้านสาธารณูปโภคตามหลักการแพทย์โดยเคร่งครัด โดยใช้ชั้น 1 ของโรงยิม อาคาร 27 เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 94 เตียง ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

ผศ.ดร.ลินดา กล่าวต่ออีกว่า การรับผู้ป่วยเข้าพักคอยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5 ประการ คือ     จะเป็นผู้พิจารณาและประเมินคัดเลือกผู้ป่วยก่อนส่งเข้าศูนย์พักคอย 2.เป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่มี ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3.เป็นผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) 4.ผู้ป่วยสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว อายุระหว่าง 18 – 60 ปี 5.สัญชาติไทย และ 6.ไม่รับผู้ป่วยโดยตรง ณ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อเขตธนบุรี ทั้งนี้ผู้ประสงค์เข้าสังเกตอาการที่ศูนย์พักคอยฯ ต้องเตรียมเอกสาร (ไฟล์รูปถ่าย) คือ 1.หน้าบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรพาสปอร์ต 2.แบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัส ก่อโรคโควิด (ใบ novel 2) และ 3.ผลการตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 โดยการตรวจแบบ RT-PCR เท่านั้น นอกจากนี้ มบส.ยังจัดสถานที่สำหรับการ ตรวจโควิด 19 เชิงรุกในเขตกรุงธนเหนือ ระหว่างวันที่ 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 2564 ณ ฝั่งอำนวยการ ลานตึก 11 และใต้ตึกอาคาร 1 โดยการเข้ารับบริการให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร    

“รู้สึกดีใจและอิ่มเอมใจมากที่พวกเราชาวบ้านสมเด็จฯ ได้ร่วมกันเปลี่ยนตึกเรียนมาเป็นศูนย์พักคอยฯ  เปลี่ยนสถานศึกษาให้เป็น สถานที่ช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 นี่คือหนึ่งในภาระกิจของ มหาวิทยาลัยที่จะพร้อมเสมอเพื่อรับใช้ชุมชน ซึ่งการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์พักคอยฯ เป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยคุณทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผู้อำนวยการเขตธนบุรี  คุณจิรเสกข์ วัฒนมงคล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการ และคุณทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ รวมถึงคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ไปเมื่อเร็วๆ นี้อีกด้วย” อธิการบดี มบส.ระบุ

นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร ผอ.สำนักงานเขต กทม. กล่าวว่า ขอบคุณในความร่วมมือของ มบส. ในครั้งนี้  ที่ช่วยให้ผู้ที่มี ความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 แต่ยังไม่แสดงอาการ และมีความจำเป็นต้องแยกกักตัวออกจากครอบครัว ได้มีสถานที่พักคอยรอเตียง โรงพยาบาลอย่างน้อย 2 – 3 วัน ซึ่งจากข้อมูลขณะนี้ พบว่ามีผู้เดือดร้อนในลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน

ด้าน รศ.สายัณ พุทธลา กล่าวว่า ขณะนี้ บุคลากรของ มบส.ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานภายใต้ประกาศ Work From Home ของรัฐบาล และนักศึกษาเรียนออนไลน์ 100% อีกทั้งจุดที่ใช้เป็นศูนย์พักคอยฯ นั้น มีการปิดกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน และมิดชิด  จึงขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสบายใจ เชื่อมั่นในความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นก็สามารถเข้ามาทำงานในอาคาร 27 และอาคารที่ใกล้เคียงได้ตามปกติได้   และเชื่ออย่างยิ่งว่าชาว มบส.ทุกคนมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับ พี่น้องชาวไทยของเรา

สำหรับผู้ประสงค์เข้าพักคอยฯ ของ มบส. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระ ประยูรวงศ์  โทร. 0-2465-0014 ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ โทร. 0-2465-1000 ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล โทร. 0-2468-5297.

ที่มา: เอ.ยู.คอมมิวนิเคชั่น จำกัด