มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 150,000 บาทให้กับ รพ.ศิริราช

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังบริษัทในเครือฯ CPI และ CPP ร้อยเรียงความดี ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 150,000 บาทให้กับ รพ.ศิริราช และสนับสนุนเครื่องบริโภคจำเป็น รวมมูลค่า 1,956,960 บาท ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล-สาธารณสุข 30 จุดทั่วประเทศ และจุดบริการฉีดวัคซีน 46 จุดทั่วกรุงเทพฯ

ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รับมอบ และสนับสนุนเครื่องบริโภคจำเป็น รวมมูลค่า 1,956,960 บาท จากนายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจการค้าข้าวและอาหารในประเทศและต่างประเทศ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด หรือ CPI และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด หรือ CPP ซึ่งได้ผลึกกำลัง ร่วมร้อยเรียงความดี ในนามของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน จำนวน 150,000 บาทให้กับโรงพยาบาลศิริราช และนำผลิตภัณฑ์ข้าวสารตราฉัตรไลท์ (ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าว กข43) จำนวน 9,000 กิโลกรัม หรือ 9,000 ถุง มูลค่า 540,000 บาท น้ำมะพร้าว R U COCO? จำนวน 1,376 ลัง หรือ 16,512 กล่อง มูลค่า 412,800 บาท เครื่องดื่มผลไม้ผสมวิตามินซี 200% ไวต้าวันซีพลัส จำนวน 1,376 ลัง หรือ 41,280 ขวด มูลค่า 660,480 บาท และขนมข้าวหอมมะลิอบกรอบตราริโอ้ จำนวน 716 ลัง หรือ 17,184 ห่อใหญ่ มูลค่า 343,680 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 1,956,960 บาท โดยจะเริ่มทยอยส่งมอบของในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป มอบเงินบริจาคของผู้บริหารและพนักงาน และนำเครื่องบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มอบให้กับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนจากโรงพยาบาล-สาธารณสุข 30 จุดทั่วประเทศ และจุดบริการฉีดวัคซีน 46 จุดทั่วกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และทำงานให้บริการประชาชนอย่างหนักต่อเนื่อง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ที่มา: ข้าวตราฉัตร