สนพ.แพร่ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 23 มิถุนายน 2564  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคนิคงานสีไม้สมัยใหม่ ระหว่างวันที่ 23- 27 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ หมู่ 1 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่