เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเขต4 และ รพ.ปิยะเวท เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีน ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมเขต 4 และ โรงพยาบาลปิยะเวท เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดย นายสมพล ตรีภพนารถ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นางสาวภคมน ศิลานุภาพ (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการและกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่ผู้ประกันตน นายมนตรี สุวณิยช์ (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านเภสัชกรรม นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 พญ.เจรียง จันทรกมล (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท และ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือปิยะเวท ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนและทดสอบระบบให้บริการวัคซีนตามขั้นตอน โดยทำการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กับบุคลากรสังกัดกระทรวงแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK