เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ พาราไดซ์ พาร์ค ผนึก ประกันสังคมพื้นที่ 4 และ 8 เตรียมเปิดพื้นที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ พาราไดซ์ พาร์ค ยืนยันความพร้อม! หลังได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 4 และ 8 เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ให้กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ตอกย้ำศักยภาพทั้ง 2 ศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมและบริหารการจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค คือ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ พาราไดซ์ พาร์ค สนับสนุนวาระแห่งชาติ ประชาชนต้องรับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึงและเร็วที่สุด ล่าสุดรับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล เนื่องจากทั้ง 2 ศูนย์ฯ มีความพร้อมทั้งสถานที่ ความสะอาด ปลอดภัย เดินทางที่สะดวก พื้นที่จอดรถกว้างขวาง สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มารับริการฉีควัคซีนได้มากถึงวันละ 1,000 คนต่อวัน

โดย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 และ รพ.ปิยะเวท เปิดพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่บริษัทอยู่ในเขต 4 ได้แก่ บางรักและปทุมวัน โดยจะใช้พื้นที่บริเวณชั้น G โซน C ปทุมวัน ฮอลล์ ส่วน พาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 และ รพ.วิภาราม ให้กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่บริษัทอยู่ในเขต 8 ได้แก่ บางนา ประเวศ พระโขนง และสวนหลวง ซึ่งได้เตรียมพื้นที่บริเวณ โซน Beauty & Health ชั้น 3

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ พาราไดซ์ พาร์ค ได้ปฏิบัติมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ภายใต้ 3 มาตรการหลัก คือ คัดกรอง ป้องกัน ปลอดภัย มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบบเข้มข้นทั่วทั้งศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง จัดพื้นที่เว้นระยะห่าง Social Distancing ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อตอกย้ำความสะอาด ปลอดภัย และความมั่นใจสูงสุดของผู้มาใช้บริการทุกคน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ในเวลา 08.30 น. – 22.00 น.

ที่มา: เอ็ม บี เค

Symbol: MBK