“หนทางบรรลุธรรม” โดย พระครูสุธรรมนาถ”

จุดมุ่งหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน ความหมายของนิพพานคืออะไร และจะมุ่งไปสู่หนทางแห่งการบรรลุธรรมได้อย่างไร พระครูสุธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย จ. นครปฐม ได้เมตตามาบรรยายในหัวข้อ “หนทางบรรลุธรรม” บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่

พระครูสุธรรมนาถ กล่าวถึงชีวิตของมนุษย์ว่า การทำงานก็เหมือนกับการปฏิบัติธรรม เพียงแต่เป้าหมายมุ่งไปที่การดำรงชีพ การมุ่งไปสู่หนทางแห่งการบรรลุธรรม ต้องกำหนดเป้าหมายให้แน่วแน่ ถ้ารู้ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไร ก็จะสามารถมุ่งไปสู่นิพพานได้

พระครูแนะนำว่า การนั่งกำหนดรู้ คือ การกำหนดว่าอยากเป็นอะไร อยากเกิดมาแบบไหน ถ้ากำหนดได้แล้ว รู้ว่าสิ่งใดชอบ สิ่งใดไม่ชอบ ถ้าเลิกชอบได้จะเรียกว่า “ ตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว ”

“กรรมที่เราอยากเกิด” คือ กรรมที่ทำให้เราเกิด เมื่อมีความอยากเกิด จึงมีกรรมที่ทำให้เกิด เมื่อเราทำให้เกิด การเกิดจึงมี หากความอยากเกิดนั้นหมดไป การทำให้เกิดจึงไม่มี เมื่อความอยากเกิดนั้นไม่มี จึงคิดว่ามันไม่เกิด เรียกว่า “ขีณา ชาติ” หรือเรียกง่ายๆ ว่า “รู้สึกได้ตามนั้น” เมื่อรู้ว่าไม่ได้เกิดชาติหน้าจะรู้ว่ากรรมที่ควรทำ ได้ทำหมดแล้วนั่นเอง

ในช่วงท้ายของการบรรยายธรรมมีผู้ร่วมฟังธรรมเรียนถามข้อสงสัยกับพระครูสุธรรมนาถว่า

“กรรมที่ยังไม่หมดไปต้องทำอย่างไร” ท่านพระครูได้ชี้แนะว่า “ติดกรรมกับผู้ใดก็ตามให้จบที่ชาตินี้ ตอนนี้ยังมีชีวิตก็ใช้ไป หลังจากตายกรรมก็ไม่ส่งผล ตอนยังมีชีวิตก็ทำให้กรรมเบาๆ ลง เช่น การขอโทษ ก็เป็นการอโหสิกรรม

ผู้ร่วมฟังธรรมได้เรียนถามอีกว่า “หากเราอยากรีบนิพพาน ก็จะได้นิพพานเลยหรือไม่ ต้องฝึกหรือไม่” พระครูได้แนะแนวทางว่า ต้องทำปัญญาให้แจ้ง ถ้าทำได้เป็นอันจบ แต่ผลของกรรมที่ทำไว้แล้วอย่างอดีต หากส่งมาในชาตินี้ทันก็ใช้ได้

ท่านพระครู ได้สรุปให้ฟังว่า ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ “อุปาทานขันธ์ 5” ทุกข์ เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ให้ได้ จึงจะทำลายได้ เรียกว่า “โสดาบัน” ผู้รู้ทางที่จะตัดทุกข์ได้ จะนำไปสู่ “หนทางบรรลุธรรม” มีวิธีทำอย่างไร เรารู้ว่าเราเป็นอะไร ต้องแก้อย่างไร ย่อมมีวิธีการปรากฏ สิ่งนี้คือกระบวนการนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต วิธีการบรรลุธรรม คือการไม่เกิดในชาติหน้า

สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” สามารถติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00 – 13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน พร้อมรับฟังคติธรรมดีๆ ในช่องทางTikTok ได้ที่ ธรรมะTikTok

ที่มา: ซีพี ออลล์

Symbol: CPALL