รัฐมนตรีเกษตรฯ อนุญาตให้สมาคมการค้าการส่งออกและการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง เข้าพบ พร้อมแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สมาคมการค้าการส่งออกและการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง เข้าพบ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือในเรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการนำเข้า-ส่งออกสัตว์ชนิดนอก พ.ร.บ. ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559 ที่กำลังจะประกาศใช้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นี้ อาทิ เม่นแคระ กิ้งก่าสายพันธุ์ต่าง ๆ และกระต่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จะขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป 180 วัน และจะแก้ไขกฎกระทรวงที่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อราชการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน อีกทั้งได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์หารือร่วมกับสมาคมและผู้ประกอบการในรายละเอียด เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถดำเนินการต่อได้

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์