เพื่อชุมชนบางสะพานปลอดภัย“กลุ่มเหล็กสหวิริยา”มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด 71 หมู่บ้าน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI,TCRSS,TCS,BSBM,WCE) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดยมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดให้แก่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางสะพานผ่านผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้าน 7 ตำบลในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพานให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน

ที่มา: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

Symbol: SSI