โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “มอบต้นกล้า ร่วมปลูกป่ากับชุมชน” เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน

โรงแรมรามา การ์เด้นส์ฯ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “มอบต้นกล้า ร่วมปลูกป่ากับชุมชน” เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานรามา การ์เด้นส์ฯ ร่วมกันมอบต้นกล้าให้กับชุมชนกองทหารพลาธิการ นำโดย พันเอกไพบูลย์ ภู่ธงแก้ว อนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตหลักสี่    เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ทั้งยังสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และเห็นความสำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

ที่มา: โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ