สพร. 21 ภูเก็ต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ มีผู้เข้าทดสอบฯ จำนวน 16 คน

สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ติดต่อ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงาน โทร. 0 7668 5273 ต่อ 107

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต