สพร. 21 ภูเก็ต จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการนวดสปอร์ต

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการนวดสปอร์ต (30 ชม.) ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต