สพร. 21 ภูเก็ต ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 26 คน ดังนี้

  • สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มีผู้เข้าประเมินฯ จำนวน 23 คน ผ่านการประเมินฯ จำนวน 23 คน
  • สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้าประเมินฯ จำนวน 3 คน ผ่านการประเมินฯ  จำนวน 3 คน

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต