สนพ.แพร่ ติดตามการดำเนินการทดสอบฯ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

23 ก.พ. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ติดตามการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งดำเนินการทดสอบมาตรฐาน สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 จำนวน 9 คนและ สาขา ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 จำนวน 11 คน เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถต่อผู้จ้างงาน ต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่