พัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

15 ม.ค.64 นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร และครู กศน.  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ เพื่อชี้แจงผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้บุคลากรครูทราบแนวทางขั้นตอนการดำเนินงาน และสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสเข้าฝึกทักษะอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ”  พร้อมกับประสานงานด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการประเมินความรู้ความสามารถ ในการต่อยอดด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อ.ท่าบ่อ  ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมีผู้บริหาร นางจามรี ภูเมฆ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ท่าบ่อ และคณะครูเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงฯ จำนวน 10 คน (10 แห่ง)

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย