ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์บางขุนเทียนติดเชื้อ COVID-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไทย 1 ราย ปฏิบัติงานอยู่ที่ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ติดเชื้อ COVID-19

โดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่นำจ่าย ไปรษณีย์บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงาน ซึ่งมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่บางขุนเทียนที่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนหน้า จึงได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 5 มกราคม 2564 โดยทางโรงพยาบาลได้ให้กักตัวอยู่บ้านเพื่อรอผลการตรวจ โดยไม่ได้มาปฏิบัติงาน และรพ.ได้ยืนยันว่าติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการในวันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 14.40 น. ซึ่งขณะนี้ได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ หลังจากทราบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง ไปรษณีย์บางขุนเทียนได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ความสะอาดสถานที่ รถยนต์ขนส่ง และสิ่งของทางฝากส่งทางไปรษณีย์ (Big Cleaning) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ตามคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจำนวน 2 คน ได้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจหาเชื้อแล้ว โดยผลตรวจไม่พบเชื้อ COVID-19 โดยที่ทำการนำจ่ายของไปรษณีย์บางขุนเทียนนั้นไม่มีส่วนใกล้ชิดกับลูกค้าเนื่องจากตั้งอยู่คนละจุดกับพื้นที่ให้บริการรับฝาก โดยงานนำจ่ายสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อรับผิดชอบอยู่นั้นเป็นงานวันต่อวันที่ไม่มีตกค้าง ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานแทนแล้ว ผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งของฝากส่งทุกชิ้นปลอดเชื้อ COVID-19

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังเน้นย้ำให้ไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปอย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ และพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว

ไปรษณีย์ไทยพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยแม้ในภาวะวิกฤต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทย ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่

  • เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
  • Facebook Page บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • ทวิตเตอร์ @Thailand_Post
  • ไลน์ออฟฟิเชียล @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์