แถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ภายใต้ธีมงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทย สู่ Next Normal เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่9) ที่ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. /นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. /หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและให้เกียรติร่วมด้วย ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์