“เมืองเยียนไถ” ประกาศส่งเสริมการปกป้องและรักษาระบบนิเวศทางทะเล

ศูนย์ข้อมูลมหาสมุทรนานาชาติซินหัว (ชิงเต่า) เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ที่เมืองเยียนไถได้เปิดตัวแคมเปญ “Clean Beach” เพื่อผนึกกำลังเขตและเมืองชายฝั่งทั้งหมดในการกำจัดขยะในแม่น้ำ ทะเล และชายฝั่ง ขยะรวมกว่า 875 ตัน ใน 125 จุด ได้ถูกเก็บกวาดออกไป ณ เดือนธันวาคม ส่งผลให้แนวชายฝั่งที่ทอดยาวเกือบ 10,000 เมตร ซึ่งเคยเต็มไปด้วยขยะกลับมาสะอาดและสดใสอีกครั้ง

เมืองเยียนไถซึ่งตั้งอยู่ในคาบสมุทรซานตง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องระบบนิเวศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการยกระดับมาตรการเพื่อจัดการทรัพยากรทางทะเลและฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อวางรากฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน

เมืองเยียนไถอยู่ติดชายฝั่งทะเลเหลืองและทะเลปั๋วไห่ จึงมีพื้นที่ทะเลมากถึง 26,000 ตารางกิโลเมตร และติดอันดับต้น ๆ ของประเทศจีนด้านเศรษฐกิจทางทะเล คุณจาง ชูผิง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองเยียนไถ กล่าวว่า เมืองเยียนไถมุ่งมั่นสำรวจแนวทางการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและสั่งสมประสบการณ์เพื่อการอนุรักษ์ทั้งประเทศ

พื้นที่ชายฝั่งส่วนใหญ่ประสบปัญหาการลดลงของทรัพยากรประมงชายฝั่ง เมืองเยียนไถในฐานะเมืองชายทะเลและที่ตั้งของฟาร์มทะเลระดับประเทศจำนวนมากที่สุด ถือว่าการพัฒนาฟาร์มทะเลเป็นช่องทางสำคัญในการเพิ่มทรัพยากรประมง ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ด้วยเหตุนี้ เมืองเยียนไถจึงให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างผืนดินกับทะเล และระหว่างการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบหมุนเวียนและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์และการใช้น้ำแบบหมุนเวียนในระดับภูมิภาค นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดเวลา โดยในปีที่แล้ว อัตราคุณภาพน้ำในพื้นที่ทะเลปั๋วไห่ส่วนของเมืองเยียนไถอยู่ที่ระดับ 98.62% เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหน้า ขณะที่อัตราคุณภาพพื้นที่ทะเลชายฝั่งสูงกว่า 99% เพิ่มขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า

เมืองเยียนไถมีความมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูเขตชายฝั่ง โดยมีการออกกฎระเบียบใหม่หลายชุด เช่น ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองเขตชายฝั่งเมืองเยียนไถ รวมถึงดำเนินโครงการปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเกาะฉางเต่า ด้วยการสร้างเขตเพาะเลี้ยงนำร่องที่ครอบคลุมเพื่อฟื้นฟูแนวชายฝั่งตามธรรมชาติและป้องกันการถูกกัดเซาะ โดยตลอดสามปีที่ผ่านมามีการลงทุน 2 พันล้านหยวนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลของเกาะฉางเต่า รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลกว่า 40 กิโลเมตร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมของมหาสมุทรที่สวยงามทำให้เกาะฉางเต่ามีธุรกิจการท่องเที่ยวที่เฟื่องฟู ปัจจุบันเกาะฉางเต่ามีผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวกว่า 14,000 คน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้คนต่างต้องการชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ความพยายามอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สาหร่ายหลายชนิดที่พบเห็นได้ยากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น zostera marina และ gloiopetis กลับมาพบเห็นได้อีกครั้งในเขตเกาะฉางเต่า เช่นเดียวกับโลมาหัวบาตรหลังเรียบขาวและวาฬ ขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เช่น นกกระสาขาวตะวันออก แมวน้ำฮาร์เบอร์ และนกกระยางจีน ที่ต้องการแหล่งอาศัยที่มีคุณภาพทางนิเวศวิทยาสูง ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน คุณถัง จวินเว่ย รองผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจเกาะฉางเต่า กล่าวว่า “ปัจจุบันมีสาหร่ายเติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 30 ชนิดเมื่อเทียบกับ 5 ปีก่อน ส่วนสัตว์สายพันธุ์เศรษฐกิจบางชนิด เช่น ปลาดาบและกุ้งในอ่าวปั๋วไห่ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ส่งผลให้ฤดูการจับปลาที่หายไปเริ่มฟื้นคืนกลับมาในระดับหนึ่ง”

คุณเยว่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในเมืองเยียนไถในช่วงไม่กี่ปีมานี้ พื้นที่อ่าวหลายแห่งได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจหลังมีการฟื้นฟูชายฝั่ง เรามีความสุขกับน้ำทะเลใสสะอาดและหาดทรายละเอียดใกล้บ้าน การได้เดินเล่นและออกกำลังกายริมทะเลในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมาก”

ที่มา: ศูนย์ข้อมูลมหาสมุทรนานาชาติซินหัว (ชิงเต่า)

AsiaNet 87290

ที่มา: ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์