จีนเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูงประจำปี 2563

สำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS) และสถาบันวิจัยการขนส่งทางน้ำแห่งประเทศจีน ร่วมกันเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูง ณ การประชุมส่งเสริมการพัฒนาท่าเรือและเผยแพร่รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูง ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหางโจว เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563

รายงานการพัฒนาท่าเรือจีนอย่างมีคุณภาพสูงได้สร้างระบบประเมินที่ประกอบด้วยตัวบ่งชี้เกรดสูง 4 ตัว และตัวบ่งชี้เกรดรองอีก 10 ตัว เพื่อประเมินการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงของท่าเรือชายฝั่งขนาดใหญ่ 22 แห่งในประเทศจีน โดยอิงแนวคิดการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูงซึ่งประกอบด้วย “นวัตกรรม การประสานงาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปิดกว้าง และการแบ่งปัน”

ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า ในปี 2563 คะแนนสูงสุดในหมู่ท่าเรือชายฝั่งขนาดใหญ่ 22 แห่งอยู่ที่ 9.07 ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.74 และคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 3.87 โดยท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือหนิงโปโจวซาน ท่าเรือเซินเจิ้น และท่าเรือชิงเต่า เป็นกลุ่มที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด

รายงานดังกล่าวคาดการณ์ว่า ในระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือจีนจะเติบโตราว 2%-3% นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบใหม่ที่เรียกว่า “วงจรคู่” (Dual Circulation) จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนาท่าเรืออย่างมีคุณภาพสูง ในอนาคต เทคโนโลยีใหม่จะช่วยสนับสนุนการสร้างท่าเรืออัจฉริยะ ขณะที่การพัฒนาท่าเรือ อุตสาหกรรม และเมืองแบบบูรณาการ จะกลายเป็นเป้าหมายของเมืองท่าทุกแห่ง นอกจากนี้ เครือข่ายบริการท่าเรือจะพลิกโฉมเป็นเครือข่ายโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร ส่วนเรือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นจะส่งเสริมการเปลี่ยนขั้วท่าเรือที่เป็นศูนย์กลางของโลก และการพัฒนาแบบบูรณาการของท่าเรือจีนจะเติบโตมากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้น   

ที่มา: สำนักงานบริการข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจจีน (CEIS)

AsiaNet 87234

ที่มา: ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์