สนพ.มุกดาหาร ประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้จัดประชุมหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาทักษะและทดสอบมาตรฐานฯ ของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ และร่วมสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร