สนพ.มุกดาหารเข้าประสานฝึกอาชีพ ณ อำเภอนิคมคำสร้อย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่ ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย เพื่อสอบถามข้อมูลในการสร้างหลักสูตรเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานตะกร้าพลาสติกบ้านม่วงไข่ และวิสาหกิจชุมชุนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแวงน้อย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร