สนพ.มุกดาหาร เข้าประสานพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าประสานงานการฝึกอบรมในพื้นที่อำเภอหนองสูง​ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง​ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือสมาชิกใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิท19​ (กรณีถูกเลิกจ้าง​)​แล้วเดินทางกลับมาประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนา​สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร