สนพ.มุกดาหารดำเนินการวัดความรู้ช่างไฟ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร)ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับผู้ขอรับการประเมินความรู้ความสามารถฯ วันที่7 ธันวาคม 2563 จำนวน 10 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร