สนพ.มุกดาหาร  ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมหารือกับผู้นำชุมชน​และอสม.

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร(สนพ.มุกดาหาร) ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงงานและประเมินผลร่วมหารือกับผู้นำชุมชน​และอสม.นาโปใหญ่​ เพื่อประชาสัมพันธ์​ ถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอบรม​แรงงาน​ผู้สูงอายุ​ ฯ​ เพื่อรองรับสังคมสูง​วัย​ ในกลุ่มการเกษตร​และการ​แปรรูป​และการนำเทคโนโลยี​มาใช้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร