สนพ.มุกดาหารสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เข้าฝึกอาชีพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563  เวลา 9:00 น.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหารโดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ทำการทดสอบและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างแต่งผมบุรุษ(ระดับต้น) และช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้ มีผู้เข้าคัดเลือกทั้งหมด 27 คน ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร