อธิบดีกพร. ลุยเมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสถานที่สำหรับการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 กำหนดจัดแข่งขัน 26-28 เมษายน 2566 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน ผลิตกำลังคน พัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพ สอดรับความต้องการภาคธุรกิจอาหาร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ผลิตกำลังคน เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการภาคธุร…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

วช.หนุนนวัตกรรมเสริมศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ผลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตโคเนื้อแบบครบวงจร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้การสนับสนุนทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมและส่งเสริมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตโคเน…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

การประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ATCSW) ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 “การส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์สู่การพัฒนา…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้มส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ เติมความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัว

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ชุมชน และสังคม โดยกลุ่มผู้ป่วยเด็กยากไร้เป็นอีกกลุ่มที่ธนาคารฯ ให้ความสำคัญ จึงได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิ…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

สนพ.แพร่ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่นที่ 9/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

ก.แรงงาน หารือกองทุนกำลังใจในพระดำริพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ หนุนผู้พ้นโทษมีงานทำ มีฝีมือ คืนคนดีสู่สังคม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและการพัฒนาทักษะฝีมือให้ผู้พ้นโทษ ร่วมกับ พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ฯ โดยมี…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

เลี้ยงอำลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลา และเอกอัครราชทูตคิวบาประจำประเทศไทย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ฯพณฯ อันนา มาเรีย ปริเอโต้ อาบัด (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบีย ประจำประเทศไทย จัดงานเลี้ยงอำลาแด่ ฯพณฯ คาร์ลอส ฮูมเบร์โต้ ฆิเมเนซ ลิโคน่า (ที่ 5 จากซ้าย) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตม…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบรรยายภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมสาธิตการทำโดนัทจิ๋ว

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านบรรยายภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงานและรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม พร้อมสาธิตการทำโดนัทจิ๋ว ตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเชียงก…

thaipr.net

23 มี.ค. 66

สสส. ชวนคนไทย ร่วมสร้างวินัยการจราจร เดินหน้าปลูกฝังวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนผ่าน โครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education) “ร่วมสร้างอนาคต…ถนนปลอดภัย สังคมปลอดภัย”

สสส. ชวนคนไทย ร่วมสร้างวินัยการจราจร เดินหน้าปลูกฝังวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนผ่าน โครงการขับขี่ศึกษา (Safe Education) “ร่วมสร้างอนาคต…ถนนปลอดภัย สังคมปลอดภัย” สนับสนุนเป้าหมายชาติ…

thaipr.net

23 มี.ค. 66
1 2 3 4 5 1,831