ลงทุนในกองทุนตัวเด็ด จากทุกมุมโลก กับธนาคารกรุงศรี พร้อมรับเงินคืนเมื่อลงทุนตามเงื่อนไข

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) คัดกองทุนตัวเด็ดที่ลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพทั่วโลกจากหลาย บลจ. ชั้นนำ เพื่อโอกาสผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว พร้อมรับเงินคืน (Cash Back) เมื่อลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 ดังนี้

  • เงินลงทุนสะสมรวม ตั้งแต่ 10 – 29.99 ล้านบาท รับเงินคืนมูลค่า 10,000 บาท
  • เงินลงทุนสะสมรวม ตั้งแต่ 30 – 49.99 ล้านบาท รับเงินคืนมูลค่า 30,000 บาท
  • เงินลงทุนสะสมรวม ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป รับเงินคืนล้านละ 2,000 บาท

สอบถามโปรโมชัน และข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungsri.com/th/promotions/personal/foreign-investment-funds

*ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Symbol: BAY