ผถห. WINMED อนุมัติจ่ายปันผล 0.0569 บ./หุ้น

ผศ.ดร.นพ. เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ (กลาง แถวหน้า) ประธานกรรมการบริษัท คุณนันทิยะ ดารกานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณราชันย์ อารยะวงศ์ชัย (ที่ 1 จากซ้าย แถวหลัง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) (WINMED) ถ่ายภาพร่วมกันหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ หรือ ( E-AGM) มีมติอนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.0569 บาท/หุ้น กำหนดจ่ายเงินวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และมั่นใจว่าปีนี้มีโอกาสสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็วๆนี้

ที่มา: วินเนอร์ยี่ เมดิคอล

Symbol: WINMED