ผู้ถือหุ้น ITEL ไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลอัตรา 0.0635 บ./หุ้น

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL พร้อมด้วย นายณัฐนัย อนันตรัมพร ( ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Physical meeting และ Electronic meeting) ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ ชั้น 7 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท กำหนดขึ้น XD วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ที่มา: ไออาร์ พลัส

Symbol: ITEL