ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ECF อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างกลาง) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (แถวบนกลาง) กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 99.05% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 2566 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจัดการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้อง Conference B โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

Symbol: ECF