ดีต่อโลก-ดีต่อใจ CWT คว้าใบรับรอง ISO 14064-1:2018

ขอปรบมือดังๆให้กับ บอสวี “วีระพล ไชยธีรัตต์” บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป หรือ CWT ล่าสุดได้รับ Certificate ISO 14064-1:2018 มาตรฐานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (ก๊าซเรือนกระจก) ในธุรกิจกลุ่มหนังและโรงไฟฟ้า Green Power 2 จาก Bureau Veritas ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายก๊าซเรือนกระจกในอนาคตอย่างดี พร้อมกับสามารถจัดการความเสี่ยงด้านคาร์บอน และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ด้วยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรอง (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) พร้อมร่วมมือกันลดมลพิษให้ได้มากที่สุด ถือได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ดีสุดๆ ดีต่อบริษัท-ดีต่อโลก-ดีต่อใจ

ที่มา: ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป

Symbol: CWT