EXIM BANK ร่วมยินดีผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) แสดงความยินดีกับนายฉัตรชัย ศิริไล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุน SMEs ให้สามารถยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ Supply Chain การส่งออกเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีการค้าโลก ณ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

ที่มา: ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย