รมว.คลัง เปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี วันที่ 20-22 มกราคม 2566 นี้ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน พร้อมผนึกกำลังสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรรวม 24 แห่ง ร่วมออกบูธให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่องให้กับประชาชน พร้อมด้วย นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง และ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยการจัดงานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เปิดเผยว่า วันนี้(20 มกราคม 2566) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี โดยมีกระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และผู้บริหารส่วนงานในท้องถิ่น เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ซึ่งถือเป็นงานที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากปี 2565 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานพันธมิตรรวม 24 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างตรงจุดและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2565 เป็นปีแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายลง และเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาภาระหนี้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้หรือมีศักยภาพในการชำระหนี้ต่ำลงยังคงมีอยู่ โดยมีการจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างครบวงจร ทั้งการแก้ไขหนี้ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ด้วยมาตรการผ่อนปรนให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ ด้วยสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม บริการทางการเงิน การออม การลงทุน ด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝากหรือสลากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเลือกซื้อบ้านมือสอง หรือทรัพย์ NPA เป็นต้น

นอกจากภายในงานจะได้พบกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่งแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารพาณิชย์มาร่วมออกบูธเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารยูโอบี รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรอย่างสมาคมพิโกไฟแนนซ์ประเทศไทย ขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ ยังได้มาร่วมออกบูธเพื่อบริการให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริการให้คำปรึกษาแก้ไขหนี้กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย การให้คำปรึกษาในการแก้ไขหนี้เสียบัตรเครดิตกับคลินิกแก้หนี้ โดยบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM)

เลือกซื้อบ้านมือสอง หรือทรัพย์ NPA กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IAM) บริการตรวจสุขภาพทางการเงินฟรี กับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร), การเติมความรู้วางแผนจัดการเงินส่วนบุคคล รู้ทันกลโกงการลงทุนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), การให้คำปรึกษา วางแผนการออมเพื่อการเกษียณกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และบริการทางการเงินอีกมากมายจากสถาบันการเงินพันธมิตร ขณะเดียวกัน ยังมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) พร้อม Highlight บนเวทีตลอดทั้งงาน อาทิ การบรรยายหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ปลอดหนี้ และเสริมดวงแก้หนี้” กับ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา, “เซ็นอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ และอยู่บ้านอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้” กับ ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร และหัวข้อ “บริหารหนี้อย่างไร ให้การเงินมั่นคง” กับโค้ชหนุ่ม Money Coach จักรพงษ์ เมษพันธุ์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนจากชาวบ้านในชุมชนมาจำหน่าย

สำหรับงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน สัญจร ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานมหกรรมผ่านระบบของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ที่ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL , Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th และสามารถรับชมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงสถาบันการเงินและหน่วนงานพันธมิตรที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์