ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชิญครูและนักเรียนมาเรียนรู้การใช้บอร์ดเกม Moneyfolio เพื่อวางแผนการเงิน

INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio เกมการเงินฉบับกระเป๋า เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนให้แก่ตัวแทนครูและนักเรียนจาก 10 โรงเรียน เสริมสร้างความเข้าใจแนวคิดและเทคนิคการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวเปิดการอบรม เมื่อ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา นับเป็นภารกิจที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุนให้กับเยาวชน ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้ที่ https://investory.set.or.th

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย