ผู้ถือหุ้น AGE ไฟเขียวปันผล 0.10 บาท/หุ้น

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE นำโดยนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ (กลางขวา) นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ(กลางซ้าย) และคณะกรรมการบริษัท ร่วมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยที่ประชุมรับทราบการเติบโตของผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิ 225 ล้านบาท พร้อมอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินผลกำไร และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 96.69 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นี้

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

Symbol: AGE