SPA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น E-AGM ประจำปี 2564

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายวิบูลย์ อุตสาหจิต (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลรายละเอียดถึงผลประกอบการปี 2563 และแผนการดำเนินธุรกิจปี 2564 ของ SPA โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (E-AGM) ตามมาตรการด้านความปลอดภัยภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

ที่มา: Siam Wellness Group PCL

Symbol: SPA