‘เงินติดล้อ’ ประสานตัวแทนจำหน่ายหุ้น เริ่มทยอยคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยแล้วในวันนี้

ประกาศผลการจัดสรรหุ้น TIDLOR ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมา งานนี้ ‘ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล’ แม่ทัพใหญ่ บมจ.เงินติดล้อ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจ พร้อมทั้งแสดงความห่วงใยในความรู้สึกของผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อในครั้งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้จองซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่จะจัดสรรหุ้นในรอบแรกให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายได้ตามจำนวนหุ้นขั้นต่ำด้วยวิธี Small Lot First โดยทางเงินติดล้อเห็นความสำคัญของการที่จะรีบคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าวโดยเร็วที่สุด จึงเร่งกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่ และรีบประสานขอให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 3 ราย เร่งทยอยคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้น หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อโดยเร็ว ซึ่งตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะทยอยโอนเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่วันที่ 30 เมษายนเป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนมาก ส่วนวิธีจ่ายเป็นเช็คลงทะเบียน จะทยอยส่งเช็คออกตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมเป็นต้นไป และจะส่งเช็คออกอย่างช้าภายในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ พร้อมชี้แจงว่าการสุ่มรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นนั้น ดำเนินการโดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ ส่วนการนำหุ้น TIDLOR เข้าเทรดวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ คาดว่าเป็นวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: TIDLOR