เปิดแผนธุรกิจมุ่งพัฒนาและสร้างบุคลากรป้อนอีคอมเมิร์ซ ดีไอวายอีคอมปั้นระบบตั้งเป้าสร้างรายได้คนไทย 7 ล้านคน

ดีไอวายอีคอม (DIYECOM) เปิดแผนธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซ เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสและต้องการพัฒนาตนเอง ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้กับคนไทยเดือนละ 5 หมื่นบาทจำนวน 7 ล้านคน ด้วยการใช้ระบบการเรียนรู้และเครื่องมือผ่านเครือข่ายโซเชียลมีเดีย พร้อมเตรียมรุกตลาดดันธุรกิจการศึกษาไปต่างประเทศ มั่นใจคนไทยมีทักษะเทียบเท่านานาชาติ

นายกันตวีร์ แสงสาย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไอวายอีคอม จำกัด (DIYECOM) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านอีคอมเมิร์ซที่มุ่งเน้นให้ความรู้ และสร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ปัจจุบันได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายไม่ได้จำกัดอยู่ใน กรุงเทพฯ หรือในสังคมเมืองเหมือนในอดีตที่ผ่านมา และยังเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่ม ดังนั้น ผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการศึกษา เงินทุน หรือขาดโอกาสด้านอื่น ๆ สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรี เนื่องจากการทำธุรกิจ E-commerce ที่ DIYECOM เป็นหลักสูตรที่ออกแบบให้เหมาะสมกับทุกคน เพียงแค่เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และโซเซียลมีเดียให้เป็น ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้

“กลุ่มเป้าหมายของ DIYECOM คือคนธรรมดาทั่วไป ที่ผ่านมามีคนที่อาศัยอยู่ชายแดน บนดอย และอยู่ในพื้นที่ยากไร้ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปให้การสนับสนุน ได้ให้ความสนใจเรียนรู้การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซและประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นจนถึงหลักล้านบาทต่อเดือน ทั้งนี้เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกที่ในประเทศไทย และมีแหล่งการเรียนรู้ผ่านแอพพลิเคชั่นที่คนทั่วไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เช่น Facebook, Youtube และเว็บไซต์ จึงทำให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี” นายกันตวีร์กล่าว และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ DIYECOM เริ่มต้นพัฒนาคนเหล่านี้คือการนำเอาวิธีคิดและเครื่องมือที่เป็นระบบง่ายๆ ให้ทุกคนลงมือทำได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนอะไรมากนัก แต่มีเป้าหมายง่าย ๆ เพียงแค่หาเงินให้ได้วันละ 1,000 บาทผ่านเครื่องมือดังกล่าว”

ทั้งนี้ DIYECOM มีเป้าหมายที่จะช่วยสร้างให้คนไทยมีรายได้ผ่านการทำธุรกิจ e-commerce เดือนละ 50,000 บาท จำนวน 7 ล้านคน ผ่านเครื่องมือที่สอดคล้องกับเทรนด์ของโลกคือทำธุรกิจออนไลน์ โดยการเอาทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของแต่ละคน มาสร้างเป็นรายได้ให้สอดคล้องกับโลกาภิวัฒน์และสภาพตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 7 ล้านคนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายและเป็นงานที่ DIYECOM ต้องทำระบบและกระบวนการต่าง ๆ ที่จะสามารถกระจายไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว และเป้าหมายในอนาคตคือการขยายธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติ ทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป เนื่องจากประสบการณ์ที่เคยทำงานกับต่างชาติที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตก อินเดีย จีน สิงคโปร์ มาเลเซียฯลฯ ทำให้ค้นพบว่าคนไทยเป็นชาติที่เก่งแต่อาจจะมีบางเรื่องที่เราเสียเปรียบ เช่น เรื่องภาษาและเรื่องของวิธีคิดที่ถูกปลูกฝังจากวัฒนธรรม แต่เรื่องทักษะต่างๆไม่มีปัญหาสามารถแข่งขันกับต่างชาติได้

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดีไอวายอีคอม จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมถึงกลุ่มเป้าหมายว่า DIYECOM เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มที่ต้องการมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่ได้จำกัดว่าคนว่างงานหรือมีงานทำ แต่ผู้ที่ต้องการสร้างรายได้และสร้างธุรกิจที่มีเป้าหมายในชีวิตสามารถเข้ามาเรียนรู้ระบบการทำ E-commerce ที่ DIYECOM ได้

ที่ผ่านมามีทั้งคนที่ทำงานประจำอยู่ เพราะที่ผ่านมามีทั้งคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วและได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น covid หรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่คนชายแดน เด็ก ผู้ใหญ่ แม่ลูกอ่อน แม่บ้านฯลฯ จะเห็นได้ว่ามีคนทุกแบบ ทุกวัย ทุกประเภทที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์และต้องการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งคนที่มีความฝันและเป้าหมาย รวมทั้งแรงผลักดันด้านลบต่าง ๆ เช่น มีหนี้สินเยอะต้องการปิดเครดิต หรือว่ามีภาระต่าง ๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะมีแรงผลักดันให้สนใจสร้างธุรกิจหรือต้องหาบางอย่างทำ นอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มคนที่มีแรงผลักดันเชิงบวก เช่น มีธุรกิจดีอยู่แล้วแต่ต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อสร้างอาวุธใหม่ เพราะบางคนทำธุรกิจแบบดั้งเดิมหลายสิบปีมาแล้วเป็นคนที่มีประสบการณ์แต่ไม่คุ้นเคยกับเรื่อง E-commerce ทำให้คนที่เข้ามาเรียนรู้ระบบดังกล่าวมีอยู่ทุกสาขาอาชีพ

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลที่เข้ามาเรียนรู้แล้วประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้ เพราะว่าเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อทุกคนในโลก และทำให้การทำหลายๆอย่างง่ายขึ้น เร็วขึ้น และใช้ต้นทุนต่ำ ดังนั้น ผู้ที่ไม่มีเงินลงทุนก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีและวัดผลได้เร็ว” นายกันตวีร์กล่าว

ที่มา: ดีไอวายอีคอม