IMA เผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวกับโซลูชันคลาวด์ในยุคโควิด-19

การปรับตัวอย่างฉับพลันส่งผลต่อความพยายามในการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

IMA® (Institute of Management Accountants หรือสถาบันนักบัญชีบริหาร) ได้เผยแพร่รายงานฉบับใหม่เกี่ยวกับการปรับตัวระยะสั้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาจเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินในส่วนของการรายงานบัญชีขององค์กร โดยรายงานในหัวข้อ “Building Financial Reporting Resilience through Collaborative Cloud-Based Solutions” ระบุว่า แพลตฟอร์มการรายงานทางการเงินแบบใหม่ที่ใช้ระบบคลาวด์และประหยัดเวลา มีความสำคัญในระดับต่ำสำหรับองค์กรต่าง ๆ ก่อนยุคโควิด แต่ความคล่องตัวและความต่อเนื่องของการทำงานจากระยะไกล ซึ่งรวมถึงกระบวนการควบคุมดูแลการทำงาน ทำให้องค์กรต่าง ๆ หันมาพิจารณาระบบเหล่านี้กันใหม่

ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรายงานทางการเงินราว 200 คน เกี่ยวกับความต้องการโซลูชันเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเพื่อย่นเวลาในขั้นตอนสุดท้ายของการรายงานทางการเงิน

“แม้ว่าหลายบริษัทจะใช้ระบบที่ซับซ้อนในการติดตามธุรกรรมที่มีการทำซ้ำในปริมาณมาก รวมถึงเก็บข้อมูลจากหลายระบบและสเปรดชีท แต่การรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันและสร้างรายงานยังคงต้องใช้การตัดแปะข้อมูลยืดยาวบนสเปรดชีท” Conor O’Kelly กรรมการอาวุโสฝ่าย Statury Reporting ของบริษัท Workiva และผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ กล่าว “ขั้นตอนเหล่านี้จะไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปหากมีโซลูชันที่เหมาะสมในการทำให้กระบวนการดังกล่าวง่ายขึ้น”

แม้จะมั่นใจว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่สามารถช่วยให้งานสำเร็จลุล่วงได้ แต่วิกฤตโควิด-19 ก็ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรายงานทางการเงินต้องทบทวนใหม่เกี่ยวกับความต้องการด้านเทคโนโลยี

“ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทยังคงต้องแข่งขันกับแผนกอื่นในแง่ของระบบเทคโนโลยีใหม่” Shari Littan ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนโยบายการรายงานขององค์กร และผู้ร่วมเขียนรายงาน กล่าว “บริษัทจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สำหรับโลกหลังยุคโควิด การลงทุนด้านนี้จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรฝ่ายการรายงานทางการเงินที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ เพื่อให้ไปทำงานอื่นที่มีมูลค่ามากกว่าได้”

ข้อค้นพบที่สำคัญของรายงานประกอบด้วย

– ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า ในช่วงก่อนโควิดระบาด บริษัทที่พวกเขาทำงานให้ความสำคัญกับโซลูชันการรายงานทางการเงินค่อนข้างต่ำ โดย 2 ใน 3 ระบุว่าพวกเขาตามหลังแผนกอื่น ๆ ในบริษัทในการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร

– ราว 30% แสดงความสนใจในโซลูชันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการบันทึกกระบวนการทบทวนการบริหารและการตัดสินใจ

– ผู้ตอบแบบสำรวจราว 1 ใน 5 ได้เปลี่ยนระดับความสำคัญหรืองบประมาณสำหรับโซลูชันเทคโนโลยีการรายงานของบริษัทในปี 2564 และหลังยุคโควิด

– ผู้ตอบแบบสำรวจต้องการโซลูชันใหม่ในสองส่วน ได้แก่ การควบคุมและการรับช่วงต่อ และการประเมินรายรับที่คาดว่าจะได้ โดยผู้ตอบแบบสำรวจจากบริษัทเอกชนแสดงความสนใจสูงกว่าต่อโซลูชันเกี่ยวกับกระบวนการทางบัญชี ซึ่งต้องใช้การประมาณและการจัดเรียงข้อมูล

“ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนของฝ่ายการเงินขององค์กร ในการเร่งย้ายกระบวนการบรรษัทภิบาลและการรายงานทางการเงินไปสู่แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ เพื่อทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น” คุณ O’Kelly กล่าว

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://www.imanet.org/insights-and-trends/external-reporting-and-disclosure-management/building-financial-reporting-resilience-through-collaborative-cloud-based-solutions?ssopc=1

เกี่ยวกับ IMA® (Institute of Management Accountants)

IMA® เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร U.S. CMA® (Certified Management Accountant) และ CSCA® (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด โดยคว้าตำแหน่ง Professional Body of the Year จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin มาแล้วสองครั้ง และมีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกกว่า 125,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 350 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์