AKP เปิดระบบ “AKP Customer” ดูแลลูกค้า ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% แตะ 420 ล้านบาท

AKP ประกาศแผนธุรกิจปี 2564 พัฒนาเทคโนโลยีใหม่มัดใจลูกค้า ล่าสุดเปิดใช้ระบบ AKP Customer ให้ลูกค้าดูกระบวนการกำจัดขยะทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์ “วันชัย เหลืองวิริยะ” บอสใหญ่มั่นใจรักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10-15% แตะระดับ 420 ล้านบาท

นายวันชัย เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) หรือ AKP ผู้บริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตราย ด้วยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการทำธุรกิจในปี 2564 ว่า AKP ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการบริการลูกค้าภายใต้ชื่อ “AKP Customer” โดยลูกค้าสามารถใช้คิวอาร์โค้ดเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตรายแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่วันเลือกใช้บริการ, การเข้ารับขยะเพื่อชั่งน้ำหนัก, การจัดเก็บขยะตามประเภท และการกำจัดขยะที่ถูกวิธี ซึ่งนอกจากจะสามารถควบคุมการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังลดขั้นตอนการนำส่งข้อมูลให้ลูกค้าจากก่อนหน้านี้ต้องใช้ระยะเวลา 3-4 วัน

นอกจากนี้ ในปี 2564 AKP ยังวางแผนลดต้นทุนพลังงานให้ได้ร้อยละ 30 โดยส่วนหนึ่งใช้วิธีบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนจากของเสียอุตสาหกรรม ทดแทนการใช้เชื้อเพลิง (ก๊าซธรรมชาติ) ควบคู่ไปกับการขยายตลาดการให้บริการรับกำจัด ทั้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีเสื่อมสภาพ โดยเฉพาะสารเคมีภาคเกษตรกรรมที่ต้องกำจัดด้วยวิธีการเผาทำลายเท่านั้น

ขณะเดียวกัน AKP เน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนำระบบมาตรฐานสากลมาเป็นพื้นฐานการบริหารจัดการในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ ISO 26000 รวมทั้งการมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการยกระดับการประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5 และการบริการจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

“ในปีนี้ AKP ตั้งเป้ารายได้ 420 ล้านบาท โต 10-15% จากปีก่อน โดยเราคิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น เราตั้งเป้าลดต้นทุนพลังงานให้ได้ ร้อยละ 30 มุ่งรักษาฐานลูกค้าเก่าควบคู่กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ มองหากากอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับเตาเผา และคู่แข่งไม่สามารถทำได้ และยังตั้งเป้ามุ่งสู่ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งมีองค์ประกอบของ ESG คือ Environment, Social, Governance และ Circular Economy ซึ่งมั่นใจว่าระบบ AKP Customer จะมัดใจลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี” นายวันชัย กล่าว

อย่างไรก็ตาม กรณีสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ประเมินว่าเริ่มคลี่คลายลงมาก และเชื่อว่าสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ และที่ผ่านมาแม้โควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานของ AKP ไปบ้าง แต่ในที่สุดแล้วส่งผลบวกต่อ AKP ในการรับกำจัดขยะมีพิษที่เกิดจากกระบวนการฉีดวัคซีนและดูแลรักษาโควิด-19 ในขั้นตอนสุดท้ายด้วย

ข้อมูลบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในการบริหารและประกอบการศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) บางปูจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดสร้างโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเตากำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแห่งเดียวในประเทศไทย

ที่มา: อัคคีปราการ

Symbol: AKP