SMT บุ๊คงบปี 63 พลิกมีกำไร อยู่ที่ 83.42 ลบ. โต 299% ได้อานิสงส์ดีมานด์จากธุรกิจ IC แข็งแกร่ง-ปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้า

SMT ยิ้มรับกำไรปี 2563 โตกระฉูด 299.18% พลิกมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 83.42 ล้านบาท ส่วนรายได้อยู่ที่ 1,908.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.03% เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากทุกธุรกิจฟื้นตัว เน้นสินค้ามาร์จิ้นสูง และการปรับกลยุทธ์ขยายฐานลูกค้ารายใหม่เสริมพอร์ต และได้อานิสงส์ดีมานด์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ IC ที่เติบโตถึง 27%

นายวิรัตน์ ผูกไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงวดปี 2563 มีกำไรสุทธิ 83.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125.30 ล้านบาท หรือ 299.18% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 41.88 ล้านบาท มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ 1,908.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 125.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 7.03% ทั้งนี้ บริษัทสามารถมีรายได้เติบโตขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้อานิสงส์มาจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ IC ซึ่งเติบโตถึง 27% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ผลประกอบการออกมาเป็นที่น่าพอใจ โดยกำไรขั้นต้นในปี 63 มีจำนวน 355.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 116.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 48.44% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากยอดขาย Product ที่มีมาร์จิ้นสูง ในขณะที่มีการบริหารและปรับปรุงต้นทุนภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายวิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ กลยุทธ์ธุรกิจปีที่ผ่านมา SMT ขยายตลาดไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อมุ่งเน้นให้ธุรกิจในระยะยาวเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น รวมถึงการสร้างศักยภาพภายในองค์กรเพื่อการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ

บริษัทฯได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงาน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงานเพื่อรองรับการผลิตโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลก ในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Hi Speed) มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากจากการให้บริการ 5G และ Internet of Things (IoT) รวมทั้งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมและการแพทย์ สนับสนุนรายได้ปี 63 ที่ผ่านมาโต 7.03%

ที่มา: ไออาร์ พลัส

Symbol: SMT