บีโอไอให้การต้อนรับเจโทร – หอการค้าญี่ปุ่น

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Mr. Atsushi Taketani ประธาน JETRO Bangkok และคณะผู้บริหารจากหอการค้าญี่ปุ่น (JCC) เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อรายงานผลการสำรวจดัชนีทางธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ในช่วง ครึ่งหลังปี 2563 โดยจากผลสำรวจพบว่าบริษัทญี่ปุ่นยังมองว่าความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสร้างความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลให้ความต้องการในด้านการค้าและการลงทุนลดลง แต่สำหรับปี 2564 จะมีทิศทางที่ดีขึ้น ภาคธุรกิจเข้าสู่การฟื้นฟู ความต้องการสินค้าและการลงทุนจะเริ่มกลับอีกครั้ง ณ สำนักงานบีโอไอ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน