ธอส.เตือนอย่าหลงเชื่อ!! กรณีมีผู้แอบอ้าง ขอเลขบัญชีและบัตรประชาชนเพื่อโอนเงินโควิด-19

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกรณีที่มีผู้ใช้หมายเลข 082-946-4808 ติดต่อไปสอบถามเลขบัญชีธนาคาร และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อจะโอนเงินกระตุ้นเศรษฐกิจสู้โควิด-19 เข้าบัญชีให้คนละ 2,000 บาท โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เป็นความจริง และไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของ ธอส. หรือ ผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. รวมทั้งไม่สามารถติดต่อไปที่หมายเลขดังกล่าวได้ และเคยมีการแชร์ข้อความ ในลักษณะคล้ายกันนี้มาตั้งแต่ปี 2562 โดยอ้างว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของกรมบัญชีกลาง และในปี 2563 ได้มีการปรับเพิ่มข้อความให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ ซึ่งกระทรวงการคลังเคยเตือนประชาชนในกรณีดังกล่าวมาแล้วว่าเป็นข่าวปลอม หรือ Fake News เช่นกัน

ทั้งนี้ หากลูกค้าประชาชนได้รับข้อความในลักษณะเดียวกันนี้ ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน สอบถามรายละเอียด หรือ ติดต่อข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพิ่มเติมได้ที่ www.ghbank.co.th หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์(Call Center) โทร 0-2645-9000 และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่มา: ธนาคารอาคารสงเคราะห์